PRAVILNIK

PRAVILNIK 

o korišćenju prostora i resursa Udruženja Klara i Rosa

.

Klara i Rosa

.

Građanski kulturni centar “Klara i Rosa” (u daljem tekstu Centar) je kulturno-društveni centar koji doprinosi promociji umetnosti i kulture kroz programe edukacije, aktiviranje građana, profesionalni razvoj, produkciju i promociju sadržaja, gde ohrabruje eksperimentalni i interdisciplinarni rad i istraživanje. Centar nije definisan krutim programskim ili kustoskim konceptom, već neguje i podržava širok spektar programa savremenog stvaralaštva, kao i društveno usmerene inicijative koje deluju u javnom interesu. Umetničke organizacije, udruženja, neformalne grupe i pojedinci (bez obzira na starosnu dob) koji deluju u skladu sa vrednostima Centra i uslovima korišćenja, mogu koristiti resurse Centra kako za rad i realizaciju programa u oblasti savremene umetnosti i kulture, tako i za širi spektar društvenih praksi, a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Iako prvenstveno orijentisan ka nezavisnoj i neformalnoj sceni, Centar je otvoren i za saradnju sa institucijama.  

.

Prostori, programi i drugi resursi Centra dostupni su u sledećim oblastima delovanja:

.

 • savremena umetnost i kultura
 • programi namenjeni razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog sektora, neformalnih grupa, pojedinaca i drugih subjekata u oblasti kulture, obrazovanja, mladih, medija, ljudskih prava, socijalnih pitanja, urbanog razvoja i životne sredine.
 • .

Navedene oblasti delovanja moraju da se temelje na vrednostima ljudskih sloboda i prava, društvene raznolikosti, uzajamne saradnje, solidarnosti i tolerancije, transparentnosti, međusobnog poverenja i odgovornosti.

.

Pravila Centra:

.

 1. Jednakost i pravednost – Zajednica korisnika Centra ne dozvoljava bilo kakvu diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje i iskorišćavanje.
 2. Profesionalnost i odgovornost – Od korisnika Centra se očekuje profesionalno i odgovorno ponašanje u realizaciji programa i drugim aktivnostima, pri čemu se pažnja posebno obraća na poštovanje kućnog reda i Modela korišćenja Centra.
 3. Dostupnost – programi koji se odvijaju u Centru su otvoreni za sve.
 4. Open Door – Građani, udruženja, pravna lica i drugi, mogu da održe ili predlože program koji će se odvijati u prostorijama Centra i kao takav on dobija oznaku Open Door program, što znači da je program osmišljen i sprovodi se u organizaciji spoljnih saradnika i prijatelja Udruženja.
 5. Vizuelni identitet – Umetnički savet Centra ima slobodu da odlučuje o vizuelnim rešenjima (ili ponudi svoje) za najave i promociju Open Door programa, kako bi se očuvao i uskladio vizuelni identitet Centra.
 6. Finansijska transparentnost –  Finansijski model Centra baziran je na donacijama korisnika, prijatelja Centra i građana. Visina donacija ne može uticati na bilo kakve privilegije i prednosti koje uključuju upravljanje, korišćenje i prisvajanje resursa Centra. Za pravna lica koja iznajmljuju prostor važi jedinstveni Cenovnik baziran na satu ili danu iznajmljivanja, a za programe koji uključuju donacije građana korisnik donira 20% prikupljenih donacija za rad i usluge Centra.
 7. Poštovanje lične autonomije rada i umetničkog (kulturnog) stvaralaštva –  svi korisnici imaju pravo da koriste Centar, nezavisno od svog delovanja van Centra, dok god time ne ugrožavaju druge osobe i zajednicu Centra u celini.
 8. Društvena promena – Društvena promena je osnov rada Centra, te se iz tog razloga moraju negovati programi i aktivnosti za dobrobit veće grupe ljudi i društva u celini, odnosno javno dobro nasuprot privatnim interesima.

.

Programski prioriteti za korišćenja resursa u okviru 

OPEN DOOR programa

.

U slučaju da za se za isti termin prijavi više programa, prednost će se davati s obzirom na tip programa, i to prema sledećoj listi prioriteta:

.

 1. Javni programi – događaji otvoreni za širu javnost (umetnička događanja, predavanja, javne tribine i konferencije i slično);
 2. Radno-produkcijski programi u okviru kojih se priprema javni događaj – probe, umetničke aktivnosti, sastanci organizacija i timova i slično;
 3. Programi namenjeni manjoj grupi korisnika (zatvoreni događaji, treninzi i drugi skupovi).

.

Nedozvoljena ponašanja i programi:

.

 1. Diskriminacija – neposredna ili posredna lična diskriminacija koja se temelji na religiji, etničkoj ili nacionalnoj osnovi, rasi, polu, seksualnoj orijentaciji, imovinskom stanju, životnom stilu, godinama, invalidnosti, političkom opredeljenju ili zdravstvenom stanju.
 2. Uznemiravanje – neprimereno ponašanje prema drugim članovima: fizički i verbalni napadi, zastrašivanja, stvaranje neprijatnih radnih okolnosti.
 3. Religijski programi – Resursi Centra ne mogu se koristiti za religijske programe i skupove u organizaciji udruženja ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera, odnosno koji zastupaju pojedinu religiju.
 4. Političke stranke – Centar ne mogu koristiti ni političke stranke, kao ni bilo koja organizacija za programe koji promovišu političku stranku.
 5. New Age programi – programi koji promovišu teorije i prakse koje nisu bazirane na naučnim osnovama 
SR