O udruženju

UG Klara i Rosa

Oblast delovanja Udruženja „Klara i Rosa“ je razvoj i promocija savremenih umetničkih praksi u Srbiji. Od svog osnivanja udruženje kreira programe koji uključuju lokalnu zajednicu, umetnike i širu publiku.

.

Protiv opšte letargije, apatije, depresije, nacionalne netrpeljivosti, konzervativizma, polarizacije i jačanja populističkih desničarskih snaga, udruženje se bori jačanjem uloge umetnosti i kulture u lokalnoj zajednici, sa ciljem učvršćivanja kulturnih i društvenih vrednosti u celini.

.

„Klara i Rosa“ kroz svoje programe zagovara saradnju i razmenu u oblasti kulture, umrežavanje i učešće u domaćim i međunarodnim projektima, čime unapređuje vidljivost svog rada i vrednosti koje zastupa, u širem, regionalnom i internacionalom kontekstu.

.

Udruženje „Klara i Rosa“ doprinosi promociji umetnosti i kulture kroz programe edukacije, aktiviranje građana, profesionalni razvoj, produkciju i promociju sadržaja, gde ohrabruje eksperimentalni i interdisciplinarni rad i istraživanje.

.

Udruženje je nastalo 2014. godine, otvarajući mogućnost članicama da u svom gradu stvaraju i organizuju sadržaje koji podstiču na promišljanje i raznolikost i koji promovišu savremenu kulturu, uz podršku mladima i  lokalnim umetnicima, osnaživanje društvenog aktivizma, promociju zdravog načina života i ljudskih prava.

.

Jedan od rezultata rada Udruženja je i formiranje krovnog udruženja, Centar za savremenu kulturu i umetnost (ckplac.org), koje okuplja umetnike i udruženja raznih umetničkih pravaca, nacionalnosti i generacija i pokretanje online radija (Radio Plac).

logo_s

Donatori

SR