Održan Ventus Fest

U subotu, 7. maja, sa početkom u 16 časova, u naselju Prozivka, održao se jednodnevni muzički festival Ventus Fest kao inicijativa koja se tokom radionica Polet 21/22 iskristalisala kao jedna od potreba mladih – okupljanje, druženje, muzički programi… Program koji su odabrali bili su Olga, Luka Malko kvartet i grupa LAP. Osim u kvalitetnim muzičkim nastupima mladi su uživali i u druženju, odbojci, badmintonu…

.

Subota, 7. maj 2022. / Prozivka, šetalište / 16:00

.

Ovaj festival je njihov zajednički projekat kojim su želeli da ukažu na nedostatak programa za mlade, a sami su ga osmislili, vizuelno uredili i organizovali. Program radionica za mlade u okviru projekta Polet 21/22 realizovan je u poslednjih 4 meseca tokom jednonedeljnih susreta u trajanju od 2 do 2.5 sata, tokom kojih su se mladi  družili na dva, ponekad i tri jezika i gde se postepeno od istraživanja njihovih  potreba i percepcija zajednice i vršnjaka, prešlo na usvajanje veština i znanja kroz interaktivne edukativne aktivnosti.

.

Kao odgovor na njihovu potrebu za mobilnošću i upoznavanju drugih mladih ljudi, organizovana je i studijska poseta u Sremske Karlovce, gde su imali prilike da predstave šta su do sada radili, i da predstave svoju inicijativu drugoj grupi mladih i obrnuto.

.

Pojedinačnim i kratkoročnim projektima mogu da se ukazuju problemi, zagovara i uključuje manji broj mladih, ali preporuka je da omladinski rad ove vrste bude sistematski i dugoročan, kako bi odgovorio na brojne potrebe i probleme mladih danas, jer neformalna edukacije je obrazovni proces, u kojem pored sticanja znanja i veština mladi postepeno bivaju osnazeni i počinju da veruju da mogu. Što je najvažnije, da bi kasnije izrasli u samosvesne, odgovorne građane i građanke koji znaju jasno da verbalizuju problem i sami pokreću promene u svojoj zajednici.

.

.

Projekat Polet 21/22 realizuju UG “Klara i Rosa” i Magločistač u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“, uz podršku BOŠ (Beogradska otvorena škola) i Kraljevine Švedske.

.

Stavovi i mišljenja autora izneta u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.