Fono i Sofija

Fono i Sofija je radio forma u kojoj su emitovane kompozicije nastale kroz poziv u okviru projekta Glas zajednice i prva kompilacija originalne, autorske, instrumentalne muzike za decu kod nas.

.

Stvaranjem kompozicija koje se ne vezuju za reči otvaramo prostor imaginacije te podstičemo decu da u svom umu kreiraju originalne svetove koji nisu verbalno ili vizuelno uslovljeni. Stavljajući fokus na muziku bez glasovnih i verbalnih značenja, učimo decu da aktivno slušaju i doživljavaju muziku u svojoj čistoj formi sa širokim mogućnostima doživljaja i interpretacije jezika muzike.

.

Na naš poziv javilo se 16 izvođača iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Mađarske, sa 31 kompozicijom.

.

 

 

SR