POZIV: Instrumentalna muzika za decu

Pozivamo vas da osmislite i snimite instrumentalnu kompoziciju namenjenu deci, bez žanrovskog i melodijskog ograničenja: veselo, tužno, ozbiljno, eksperimentalno, akustično ili elektronski, glas kao instrument…

.

Stvaranjem kompozicija koje se ne vezuju za reči otvaramo prostor imaginacije te podstičemo decu da u svom umu kreiraju originalne svetove koji nisu verbalno ili vizuelno uslovljeni. Stavljajući fokus na muziku bez glasovnih i verbalnih značenja, učimo decu da aktivno slušaju i doživljavaju muziku u svojoj čistoj formi sa širokim mogućnostima doživljaja i interpretacije jezika muzike.

.

Fono i Sofia biće emisija na Radiju Plac u kojoj će se emitovati kompozicije nastale kroz ovaj poziv i prva kompilacija originalne, autorske, instrumentalne muzike za decu kod nas.

.

Vaše radove šaljite na adresu: klarairosa@gmail.com, sa podacima – Naziv autora, naziv kompozicije, izvođači, korišteni instrumenti i vizuelni prilog (fotografija autora, likovni rad, ilustracija i sl.) koji ne sme biti vlasništvo drugog autora bez dozvole. Sve dodatne informacije su dobrodošle. Rok za slanje: 12. april 2021.

……………….

Ovaj poziv je deo projekta “Glas zajednice” u organizaciji Udruženja građana Klara i Rosa iz Subotice, uz podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Grupe 484 i Fondacije Jelena Šantić, kroz program Eu za tebe.

.

Radio Plac je umetnički radiofonski projekat Centra za savremenu kulturu i umetnost, Subotica. Osim muzičkog izbora, sastavljenog od neobjavljene, amaterske i slobodne muzike, radio je usmeren ka beleženju radiofonskih zapisa svakodnevnog života ljudi u zajednici. Kao deo Centra za savremenu kulturu i umetnost Radio Plac će kontinuirano predstavljati i aktuelno delovanje umetničkih udruženja i samostalnih umetnika iz Subotice i Regiona i širiti prostor za novo promišljanje radija kao mogućeg stvaralačkog medija.

.

#ЕУзаТЕБЕ

.

Ovaj projekat finansira Evropska unija.

.

Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekta UG „Klara i Rosa“, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije, © 2019. Glas Zajednice

SR