Erasmus – Put u Linc, Austrija

U maju 2022. godine članice tima Klara i Rosa posetile su Linc, Austrija, i održale sastanak sa partnerima iz Italije, Litvanije, Portugala i Austrije, u okviru projekta CHAT 2020.

.

Maj 2022 / Linc, Austrija

.

Međunarodni sastanak projektnog tima CHAT 2020 (Implementation of Digital Storytelling Methods in Adult Education)  bio je da se razvije metodologija za upotrebu online alata za digitalni storiteling u obrazovanju odraslih. Tokom projekta izrađen je priručnik za trenera a razvijene su i radionice koje partnerske organizacije sprovode u lokalnim zajednicama.

.

.

Izuzev aktivnosti učenja, učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa važnim figurama u istoriji političkog aktivizma u Lincu kao i da posete muzej Ars Eletronica Center, Muzej moderne umetnosti Lentos, Botaničku baštu…

.

Svi materijali su dostupni na sajtu udruženja (https://www.klarairosa.com/), a direktnim zahtevom (klarairosa@gmail.com) moguće je dogovoriti prenos znanja kroz radionice ili dobiti više informacija o projektnim temama.

SR