CHAT 2020 Subotica

Septembra 2021. naši gosti u Subotici bili su partneri na Erasmus+ projektu CHAT 2020 iz Litvanije, Portugala, Grčke i Austrije, sa kojim samo sastanak održali u prirodi, na salašu Róka Tanya.

.

Septembar 2021. / Róka Tanya

.

SR