Gostovanje umetnika iz Crne Gore: Negovana divljina

Dvorišna galerija

Četvrtak, 30. novembar 2023.

12:00 Izložba fotografija Hits of Sonshine, Hits of Goldmine /Damir Murseljević

.

Ponedeljak, 4. decembar 2023.

18:30 Izložba: Connected /Nada Vojinović

19:00 Kratka istorija subkulture u Crnoj Gori / Damir Murseljević, moderira: Mišo Obradović

20:00  Razgovor sa pesnikom „Gdje si neko nešto nešto“ / Vladan Vuksanović

21:00  Nada/Bizarr.duo – Tantric dancing

 .

Utorak, 5. decembar 2023.

19:00 Šarlov Kino Dnevnik  – kratki alternativni filmovi Miša Obradovića, uz razgovor sa autorom – „Kino margina kao prostor stvaralačke slobode“

20:00 Razgovor sa umetnicom: Marija Mitrović

21:00 Performans mariesoundsystem: Lost in an_other

.

Muzička podloga: Damir Murseljević

…………………….

BIOGRAFIJE UMETNIKA

.

Nada Vojinović (1991. Bar, Crna Gora )

Fotografiju je zavolela u ranom detinjstvu, a njome se bavi duže od 10 godina. Godine 2020. je pokrenula projekat “Normalizujmo normalna tela” koji veliča prirodnu i jedinstvenu lepotu čoveka.

.

Damir Murseljević (1979. Podgorica, Crna Gora)

Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju – Odsek za grafički dizajn. Autor brojnih projekata i učesnik međunarodnih i domaćih izložbi. Proteklih 20 godina takođe je posvetio i stripu, marketingu, pozorištu, teoriji i istoriji savremene muzike i filma, radijskoj produkciji, čak i socijalnom radu kroz projekte prevencije u školama od bolesti zavisnosti.

.

Vladan Vuksanović (1993. Tivat, Crna Gora)

Završio je Fakultet Savremenih Umetnosti (smer gluma) u Beogradu. Poezija kao ono što ti želim reć, gluma kao ono što čuješ čak i kad ćuti(m). More, bos, zagrljaj.

.

Mišo Obradović (1982. Titograd, Crna Gora)

Završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Vide Ognjenović i prof. Ljuboslava Majere, 2005. godine. Od 2008. godine član je ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta. Bavi se snimanjem filmova.
.

Marija Mitrović (1994. Bar, Crna Gora) aka mariesoundsystem

Interdisciplinarna umetnica i pijanistkinja posvećena izvođenju klavirskog repertoara druge polovine 20. i prve decenije 21. veka. Po obrazovanju je magistar savremenog klavira pa je uz brojne solističke nastupe u zemlji i regionu, Marija i stalna članica slovenačkog ansambla Stère koji deluje na polju savremene klasične muzike. Eklektičnost njenog umetničkog delovanja uglavnom privlači pažnju šire publike jer je uz ulogu pijaniste i korepetitora, Marija angažovana i kao pozorišni i filmski kompozitor, muzikolog, multimedijalna umetnica i pedagog. Godine 2021. izabrana je za predstavnika Crne Gore u muzičkoj rezidenciji OneBeat koju organizuje U.S. State Department’s Bureau of Educational and Cultural Affairs sa ciljem afirmacije inovativne muzike širom sveta. Tada je i po prvi put izvedeno njeno audio vizuelno delo Yu.spectrum u pozorištu Aeksandrinski (St. Peterburg) kao dio ciklusa koncerata Noiseroom, kada i započinje njeno umetničko delovanje pod alijasom mariesoundsystem. Koristeći prirodne materijale, ritualne tradicionalne i elektronske instrumente, Marija stvara dinamički sistem suptilnih višeslojnih tekstura zvuka kojim auralizuje osećaje, iskustva, tišine i afirmiše neku drugačiju stvarnost. Predstaviće se audio-vizuelnim performansom LOST IN AN_OTHER kojim kroz intuitivno-čulne kreativne procese započinje neprekidnu igru traganja za kolektivnim, ličnim, kulturnim identitetima.

.

Nevladino udruženje ŠkArt osnovano je u oktobru 2016. godine i zvanično registrovano u januaru 2017. Misija organizacije  je razvoj i rad na stvaranju kulture i umetnosti, posebno savremene i  angažovane umetnosti i feminističke i kvir kulture, promocija znanja, obrazovanja, edukacije i emancipacije, osnaživanje nezavisne kulturne i intelektualne društvene scene, podsticanje društvenog aktivizma i kritičkog angažmana, posebno kod mladih ljudi u Crnoj Gori. Poseban fokus organizacije je na osnaživanju žena umetnica, te podršci i povećanju vidljivosti ranjivih grupa u društvu kroz umetnost i kreativne prakse.

.

Gostovanje crnogorskih umetnika se realizuje na inicijativu organizacije Klara i Rosa iz Subotice a u saradnji sa organizacijom ŠkArt iz Tivta.  Projekat je podržala  Regionalna kancelarija Fondacije „Hajnrih Bel“ iz Beograda.

 

SR