Twisted Lullabies – OTVORENI POZIV ZA UMETNIKE!

Prvo izdanje  Twisted Lullabies ima za cilj da proizvede kolektivnu izložbu koja će se održati na 2 lokacije: umetnički prostor MATCA u Kluž-Napoci i jedan od prostora partnerskog udruženja Maatka Phi u Bukureštu. Projekat će povezati tri zemlje – Rumuniju, Moldaviju, Srbiju – duž itinerara koji je pristupljen kako fizički tako i maštovito – osmišljenom da pruži mogućnosti za istraživanje ili stvori vidljiva umetnička dela zasnovana na istraživanju u kontekstu inspirisanom tranzicijama, mutacijama i „kontinuiranom prošlošću“ istočnoevropske kulture.

.

Postoje dva načina uključivanja umetničkih doprinosa u izložbu: 5 umetnika će putovati u istraživačke svrhe kroz područja u Rumuniji, Moldaviji i blizu granice sa Srbijom. Istovremeno, grupnu izložbu će upotpuniti doprinosi 10 umetnika iz Moldavije i Srbije koji će biti odabrani putem ovog otvorenog poziva. Ovaj otvoreni poziv upućujemo umetnicima koji rade u različitim medijima poput videa, teksta, fotografije, arhiva, tradicionalnih vizuelnih medija, zvuka, (…) ili umetnicima čiji je pristup interdisciplinaran i može biti povezan sa antropologijom, sociologijom, političkim studijama, aktivizmom, arhitekturom itd.

.

Više detalja o konkursu i prijave na linku:

https://www.wooloo.org/opportunity/entry/420101

SR