Predavanje: Valdorf pedagogija

U sredu, 26. jula 2023. godine od 19 časova u prostoru Klare i Rose predavanje o Valdorf pedagogiji održaće dr Ivana Primorac.
.
Valdorf pedagogija je jedna od najraširenijih alternativnih obrazovnih metoda koje se primenjuju u radu sa decom širom sveta, a koja neguje humani pristup celovitom biću deteta, te zasniva plan i program na razvojnim potrebama dece određenog uzrasta, razvija duševne snage deteta kroz umetnički pristup sadržajima kao i osećaj zajedništva. Valdorf škole su se pokazale kao zaokružen i celovit sistem. Savremenoj vaspitnoj teoriji su izazov i inspiracija, pogotovo jer se pokazalo da su mnoga tvrđenja koja su nastala u antropozofskom pogledu na dete, kasnije potvrđena u psihologiji, fiziologiji i neuronaukama.
.
Teme predavanja:
• uvod u Valdorf pedagogiju
• kratka istorija
• osnovni principi
• primeri iz Valdorf-specifične nastave
.
Dr Ivana Primorac je molekularni biolog. Doktorirala je biohemiju, te 12 godina radila u nauci. Nakon završetka postdoktorskih studija završila je studije Valdorf pedagogije te četiri godine predavala biologiju, hemiju i prirodne nauke u dve Valdorfske škole u Vitenu i Dortmundu u Nemačkoj.
.
Ulaz je preporučena donacija od 200 rsd.
#klarairosa #subotica
SR