Zašto je važan Osmi mart (danas)?

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, podružnica Subotici i Udruženje „Klara i Rosa“ Subotica, pozivaju vas na tribinu na temu: Zašto je važan Osmi mart (danas)?

.

Tribina će se održati 8. marta 2024. godine u 16.00 časova u prostorijama Udruženja „Klara i Rosa“, Šandora Petefija 15, Subotica.
.
Tribinu možete pratiti i onlajn na linku:
https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

.

Govore:
dr Mirjana Dokmanović
dr Margareta Bašaragin
Grafika:
Jelena Grujičić

.
Avgusta 1910. godine na konferenciji žena socijalistkinja u Kopenhagenu usvojen je predlog Klare Cetkin da se obeležava praznik s ciljem: borbe za mir, jednaka prava žena i muškaraca na rad, zaradu i obrazovanje, protiv trgovine ljudima i zloupotrebe dece u radnim poslovima… Osmi mart – Međunarodni dan žena danas samo je povod za sticanje profita kroz zabavu i ulepšavanje žena kojima se potire izvorni karakter praznika. Položaj žena u našem društvu i dalje je neravnopravan, a stečena prava večito prete da budu oduzeta. Međunarodni dan žena razlog je da se sećamo borbe naših prethodnica i ukažemo na probleme sa kojima se žene suočavaju u našem društvu danas. Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u penziji (Beogradu), suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004). Dr Margareta Bašaragin je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, poverenica je ogranka novosadskog Udruženja „Ženske studije i istraživanja” u
Subotici.

 

.

SR