Telo kao instrument, promotivna radionica

Telo kao instrument, koje može biti osnova za performans, bilo gde i kada, bazira se na tehnici udaračkih instrumenata pomoću kojih se proizvodi zvuk raznim tehnikama. Takođe se tu proizvode i zvuci kao što su zviždanje, beatbox, ritmičko disanje ali i interakcija sa stvarima oko sebe. Koristeći telo na ovaj način direktno doživljavamo muzičke elemente kao što su ritam, bit i metrika. Ove vežbe kombinuju i aktiviraju sve ravni i ose: horizontalnu (koja deli telo na gornji i donji deo), vertikalnu (deli telo na levu i desnu stranu), ravan koja telo deli na prednju i zadnju stranu. Takođe, u obzir se uzima i položaj, tj. pomeranje u prostoru, kao i okretanje oko svoje ose. Koristeći svoje telo razvijamo biomehaniku, radimo na disanju, memoriji, koordinaciji, koncentraciji, sinhronizaciji i različitim kapacitetima našeg pamćenja i telesnim sposobnostima, a takođe se i dobro zabavljamo. Body percussion je moguće izvoditi pojedinačno ili u interakciji sa drugima.

.

Petak, 10. jun 2016 / Savremena galerija / 17:30

.

Ova tehnika može biti vrlo korisna iz više razloga. Partneri se stalno menjaju, što omogućava da se kroz ove vežbe osoba oslobodi nesigurnosti i stidljivosti i nauči saradnji s drugima, što razvija emocionalnu inteligenciju. Svako u grupi je podjednako važan, a greške su nešto što se nužno javlja u toku učenja, ali se na njih ne gleda kao da su loše, već su nužne i prevazilaze se. Na taj način se uči pozitivnom rešavanju problema na koje se nailazi i u drugim segmentima (školi, radnom mestu, itd). Sem ritmike, inkorporira se korišćenje glasa, kroz jednostavne melodije i reči. Neke od pesama su dečje razbrajalice, brzalice ili vežbe dikcije. Na ovaj način se vežba pravilno i jasno izgovaranje reči, kao i memorija. Deo časa je i zapisivanje vežbi, što omogućava i uvod u muzičko opismenjavanje.

.

Cilj radionice, koji se tiče svih starosnih grupa, je da se kroz jednostavne vežbe i igre, koje u isto vreme kombinuju različite telesne i vokalne sposobnosti, koriste u isto vreme i različiti delovi mozga i na taj način razvija koncentracija, koordinacija, memorija, sinhronizacija, govor i inteligencija. Ovaj kurs može biti i pripremni kurs za one koji bi želeli da se bave udaračkim instrumentima.

.


Potrebna oprema: komotna obuća i odeća, sveska i olovka za zapisivanje vežbi.

.

Radionicu vode članovi grupe Alice in Wonderband:
Marko Dinjaški (1973) muzičar po zanimanju, smer udaraljke, bavi se muzikom zadnjih 30 godina, sarađuje sa umetnicima iz zemlje i inostranstva, a body percussion koristi poslednje 3 godine kao muzičko-scenski izraz u svome radu. Body percussion učio u inostranstvu i ovaj vid izražaja počeo da širi i kod nas. Osnovao dečiju body percussion grupu „Detlići“, držao radionice u „Raspustilištu“ i dnevnom boravku centra za socijalni rad u Novom Sadu, držao radionice u inostranstvu (Mađarska, Italija).

.

Ana Vrbaški (1978) bavi se muzikom i pozorištem kao autor i izvođač. Jedan je od osnivača Otvorenog kruga Novi Sad, nastupa sa Poetskim teatrom KCNS, osnivač je multimedijalne grupe Alice in WonderBand. Vodila je pozorišne i muzičke radionice za decu i odrasle u zemlji i inostranstvu.

.

Besplatna promotivna radionica, u organizaciji Udruženja građana „Klara i Rosa“ iz Subotice će se održati u petak, 10. juna 2016. godine sa početkom u 17.30 časova u Savremenoj galeriji Subotice. Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće putem mejla: klarairosa@gmail.com.„Klara i Rosa“ deluju u oblasti kreativne industrije i kulture, društvenog aktivizma i obrazovanja, sa ciljem unapređivanja života građana, podsticanja i razvoja kreativnog stvaralaštva i obrazovanja, posebno kod mladih, osnaživanja društvenog aktivizma, promocije zdravog načina života i ljudskih prava.

.

SR