Radio Plac

Autentičan, nezavisan, autorski prostor koji otkriva priče pojedinaca iz našeg okruženja.

.

Slobodna autorska muzika, društveno-aktivističke priče, umetnički projekti, pojedinci i grupe koji malim koracima menjaju svoje zajednice i svet oko sebe. Svedočanstva ljudi iz prošlosti i sadašnjosti, kao i različitih društvenih grupa iz zemlje, regiona i sveta.

.

Od 26. januara 2021. godine na sajtu Centra za savremenu kulturu i umetnost ckplac.org/plac-radio

.

Projekat je podržan od strane Fondacije Jelena Šantić, po projektu UG “Klara i Rosa”.

.

Rad online radija ili Centra za savremenu kulturu i umetnost možete podržati na platformi patreon.com/ckplac

SR