Poziv subotičkim umetnicama JEDNA UZ DRUGU

Iz plemena sam žena
Rođenih iz plamena
Muške igre glave nas stajale
i sada smo seme u zemlji
koje čeka proleće
Ne zna se ko ćemo i šta biti
kada do sebe stignemo
Čarna Ćosić

.

Projekat „Jedna uz drugu“ UG „Klara i Rosa“, sprovodi se uz podršku Rekonstrukcije Ženski fond, sa ciljem da se subotičke umetnice otvoreno i aktivno izraze kroz umetničku formu.

.


Subotica je grad u kome živi oko sto hiljada stanovnika različitih nacionalnosti grupisanih u nacionalne tabore preko kojih se prividno stvara osećaj pripadnosti, sigurnosti i multikulturalnosti. Grad u kome slobodni umetnici i intelektualci, te time i nadnacionalna kultura i savremeno stvaralaštvo, nemaju podršku, u kome ljudi većinom žive otuđeni jedni od drugih ne usuđujući se da iskažu svoje probleme, stavove, ideje. Grad iz koga je poslednjih godina otišlo najviše ljudi, pogotovo mladih. Problemi žena, naročito umetnica, u ovakvim se okolnostima gotovo ni ne spominju.

.


Želimo istražiti kako žive umetnice u Subotici, mogu li živeti od svog rada, mogu li uopšte stvarati u postojećim društveno ekonomskim okolnostima. Želimo ispitati pojmove: žena, stvaralaštvo, tradicionalna uloga žena, javno mnenje, autentičnost, predrasude, žena i umetnost, sredina, stvaralački poriv, nagon, instinkt, zanos … Želimo nas predstaviti onakve kakve zaista jesmo. Želimo da progovorimo. Želimo da se povežemo.

.


Nakon psihodramskih radionica i razgovora, kojim ćemo ispitati i pokrenuti pitanja, sakupićemo materijal koji će biti osnova za pozorišnu predstavu. Izuzev podrške kroz istraživanje dobrodošle ste podržati nastanak predstave svojim umetničkim izrazom.

.
Udruženje građanki „Klara i Rosa“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kreativne industrije, kulturnog menadžmenta, društvenog aktivizma i obrazovanja. Ciljevi Udruženja su unapređivanje kulturnog života građana, podsticanje i razvoj kreativnog stvaralaštva i obrazovanja, posebno kod mladih, osnaživanje društvenog aktivizma, promocija zdravog načina života i ljudskih prava.

.
Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004. Misija RŽF je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.

.
Prijave i pitanja na klarairosa@gmail.com
HAJDE DA BUDEMO JEDNA UZ DRUGU!

.

This image has an empty alt attribute; its file name is Rekonstrukcija.png
SR