Osnaživanje tima kroz aktivistički trening u prirodi

Trodnevni edukativni program za 10 učesnika namenjen kulturnim radnicima koji žele da aktivno učestvuju u promišljanju i osnivanju polivalentnog, savremenog kulturnog centra u Subotici održao se 31. jula, 1. i 2. avgusta 2020. godine na Kelebiji. Ovaj projekat je podrška radu, samoorganizaciji, osnaživanju i umrežavanju kulturnih delatnika u Subotici kao i unapređivanje znanja i jačanje građanskog aktivizma. Još jedan korak ka stvaranju Kulturnog centra koji nastojimo kroz različite projekte izgraditi. Kao jedan od uporednih projekata sprovele smo i umrežavanje udruženja i pojedinaca koji se bave umetnošću i kulturom u krovno udruženje Centar za savremenu kulturu i umetnost .

.

30. jul - 02. avgust 2020. / Kelebija

.

Polaznici ovog kampa bili su budući članovi Centra za savremenu kulturu i umetnost (CSKU):ispred UG “Klara i Rosa” Daniela Mamužić, Gordana Vukov Ciganjik i Jelena Grujičić, ispred UG “Authentic Vojvodina” Igor Halasević, ispred UG “Iuventus Ventus” Žofia Hulo, Čaba Lalić i Lilien Ožvar, ispred UG “Letnji bisokop” Heni Verga i Deneš Debrei, ispred UG “Etnofest” Dejan Vujinović, ispred UG “Junior muzički studio” Armand Mesaroš, ispred No Wave films Petar Mitrić i samostalno Filip Budanović i Ilija Vuletić.

 

Facilitator tokom trodnevnog seminara bila je Iva Čukić, a poslednji dan se priključila i Jovana Timotijević.
Članovi Centra su i Jasna Jovićević ispred UG “Artust”, i UG “Sab-Way” i Symposion.


Projekat je podržala Rekonstrukcija, ženski fond iz Beograda.

.

 

 

 

SR