ERASMUS – Rezultati projekta CHAT 2020

Projekat „CHAT2020 – Implementacija metoda digitalnog pripovedanja u obrazovanju odraslih“, međunarodni je projekat finansiran kroz Erazmus+ program. Projekat je realizovan od septembra 2020. do septembra 2022. godine.

.

 

Međunarodni konzorcijum su činile organizacije UG KLARA I ROSA (Srbija, koordinator), Akademija za građansko obrazovanje i promociju demokratije (Austrija), VšI EDUKACINIAI PROJEKTAI (Litvanija), Associacao Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos (Portugalija) i Libera Universita Europea Terza eta Campania (Italija).

 

Digitalno pripovedanje u obrazovanju odraslih odabrano je kao prioritet našeg projekta jer korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu, kao i u profesionalnom svetu, igra sve važniju ulogu u životima mnogih ljudi. Tokom projekta kreiran je priručnik sa praktičnim savetima i uputstvima kako animirati različite društvene grupe za upotrebu onlajn alata za digitalno pripovedanje.

.

 

Više informacija o projektu moguće je dobiti ovde.

.

Besplatan edukativan materijal na šest jezika (SR, PT, AU, IT, LT, ENG)   moguće je preuzeti ovde.

.

 

Tim Klare i Rose, ukoliko postoji potreba, organizuje radionice digitalnog storitelinga u različitim kontekstima. Više informacija se može dobiti kontaktiranjem na adresu: klarairosa@gmail.com .

 

 

 

 

 

.

 

                   

SR