Dvorišna galerija: Damir Murseljević – Hits of Sonshine, Hits of Goldmine

U četvrtak, 30. novembra u 12 časova, u Dvorišnoj galeriji (Korzo 1) biće postavljena izložba Damira Murseljevića pod nazivom „Hits of Sonshine, Hits of Goldmine“, u okviru programa „Negovana divljina“ koji je podržan od strane Hajnrih Bel fondacije.

.
Damir Murseljević je rođen 1979. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju – Odsek za grafički dizajn. Za svoj umetnički fotografski rad koristi isključivo analogne kamere i rad sa filmom i služi se tehnikom višestruke ekspozicije. Proteklih 20 godina je posvetio i stripu, marketingu, pozorištu, teoriji i istoriji savremene muzike i filma, radijskoj produkciji, čak i socijalnom radu kroz projekte prevencije u školama od bolesti zavisnosti.

.

“Ključni razlog mog bavljenja ovim vidom umjetnosti leži u tom nekom ličnom pečatu i potrebi da na valjan vizuelan način istražim kako “gledam” odnosno “vidim” svijet oko sebe. Sve je počelo s filmskom umjetnošću, kao najkompleksnijom formom umjetničkog izražavanja, koja ima tu nevjerovatnu sposobnost spajanja različitih umjetničkih izraza u jednu cjelinu… A onda sasvim slučajno sam došao u posjed jednog PENTAX-a K1000 fotoaparata i umjesto pokretnim okrenuo sam se ‘’(ne)pokretnim slikama’’.

.
Inspirisan radom Man Ray-a, Stan Brakhage-a, Chris Marker-a s jedne strane, i video spotova zlatnog doba MTV-a s druge strane, počeo sam da se igram takoreći, višestrukim ekspozicijama na filmu – ispucavajući film na nekoliko raznih načina po više puta. Za mene je to predstavljalo uživanje u temporalnom izmiještanju ljudi i situacija sa jednog na drugo mjesto. Takav je slučaj i sa ovom postavkom. U osnovi se da primjetiti, da su fotografije tematski orijentisane na prirodne ljepote, kako u vidu ženskih likova na njima tako i pejzažima kroz koje (se) one “vide”.”

.

.

 

SR