Agora: politika ili ništa

Drugo okupljanje u ciklusu programa Agora održaće se u sredu, 19. juna od 19 časova, na Trgu žrtava fašizma. Dođite da zajedno promišljamo o temi: Politika ili ništa.

.
Učešće je slobodno i svako je dobrodošao!

.

Razgovor se vodi na srpsko-hrvatsko-bunjevačkom jeziku.
Razgovor vodi Boris Čegar, profesor filozofije.

.

„U pitanju su uslovi mogućnosti političkog delovanja uopšte. U savremenom svetu, utemeljenom na prosvetiteljskim idealima znanja, slobode, napretka, čini se da je politika postala tehnika, tehnika sticanja, zadržavanja i uvećanja društvene moći. Ideje i vrednosti oduvali su interesi kapitalizma uz pomoć državnog aparata. Tehnike propagande i političkog marketinga prisutni su u politici dovoljno dugo da naprave fantazmagoričan svet bez iskrenog angažovanja za dobrobit zajednice. S druge strane, zakonodavni trendovi regulisanja svakog aspekta ljudskog života, kao vid otuđene brige za ljudska prava, ostavljaju malo prostora za spontano delovanje pojedinaca i grupa unutar društva. Dakle, od suštinskog je interesa zoon politikona da pronađe i sačuva otvoreno polje za političko delovanje u svetu tehnologije i instrumentalizacije znanja, kako bi sačuvao sopstveno biće. Time se pitanje politike postavlja kao pitanje opstanka. Drugim rečima, trebali bi da ponovo uspostavimo uslove mogućnosti politike kao suštinske ljudske delatnosti. Ovo ponovo zadobijeno polje treba prepoznati i osvojiti aktivnostima koje izražavaju osnovne fenomene čovekovog postojanja kao što su rad, igra, znanje…

.

Tradicionalne uslove mogućnosti politike možda nije moguće ponovo uspostaviti u savremenom svetu, ali prvo moramo biti svesni njih i njihovog potencijalnog značaja. Moramo iskusiti zoon politikon u sebi ako je to još uvek moguće i videti šta će se desiti. Ali kako? Ipak, nije svaki društveni angažman politika; naprotiv, malo ih je. Delovanje koje nema uticaja na to kako ljudi vide društvo, sebe u korelaciji, aspekte budućnosti, ne odražava njihovu volju. Pasivizirajuća delatnost (kakav apsurd) s druge strane je samo simulacija aktivnosti u društvu. Ona drži pojedinca podalje od opasnih scenarija koji mogu da ugroze začarani krug udobnosti rada i potrošnje. Te aktivnosti su obeležene tobožnjom brigom za sve i svašta i efikasne su u smirivanju savesti. Savremeni čovek pun je brige za zdravlje, životnu sredinu, obrazovanje, ljudska prava… ali je očigledno da je porast brige u obrnutoj proporciji sa stanjem onoga o čemu se brine. Dakle, ili ti problemi nisu suštinski već nam se pojavljuju kao fantazmi tehno-političkog simulakruma, ili briga nije autentičan čovekova, politička reakcija na njih. rekao bih i jedno i drugo. Dakle, naš zadatak je da pokušamo da pronađemo uslove mogućnosti politike zasnovane na ispoljavanju slobodne volje, ili ako to više nije moguće da potražimo načine da se pomirimo sa tehno-fašizmom koji uveliko jaše.“

.

#guerrillafoundation

SR