Agora: Imati ili biti

Sledeća Agora sa temom „Imati ili biti“ održaće se u sredu, 3. jula u 19 časova, a sastajemo se kod jezerceta u Dudovoj šumi. Pridružite nam se!
.
Razgovor vodi Boris Čegar, profesor filozofije.
.
Imati ili biti je naslov čuvenog filozofsko-antropološkog dela Eriha Froma u kome on izlaže osnovne fenomene čovekovog  postojanja viđene kroz prizmu dva njegova osnovna modusa – imanja i bitisanja. Imati ili biti je egzistencijalna disjunkcija, odlučujuća za suštinu čoveka. Imati ili biti je dilema koje svaka osoba treba da bude svesna kao uslova mogućnosti lične slobode – u simulakrumu posedovanja i istini bitka. Kada se ovako postavi, stvar izgleda kao da je već odlučena: valja biti. No, da li je izbor moguć, ili tačnije, da li se uopšte radi o izboru?
.

#guerrillafoundation

.

SR