7,83 Hz – Ekološka tribina: Kulturne i umetničke prakse za očuvanje životne sredine

Neizvesnost, povećana proizvodnja i potrošnja, globalno zagrevanje, kontaminacija, degradacija životne sredine i iscrpljivanje prirodnih resursa, stvarnost je sa kojom se suočavaju sadašnje generacije stanovnika planete.

.

Da li je moguće delovati lokalno a doprinositi globalno? Koja je uloga kulture i umetnosti u doba ekološke i klimatske krize? Koji su načini da se suprotstavimo ubrzanom ekološkom uništavanju i klimatskim promenama koristeći inovativne prakse? Možemo li svi biti aktivni učesnici u kreiranju svetlije zajedničke budućnosti?

.

Četvrtak, 17. mart 2022. / Savremena galerija / 18:00

.

Učestvuju: Milica Kočović De Santo, naučna saradnica na Institutu ekonomskih nauka, predaje na master i doktorskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti, Zoran Erić, istoričar umetnosti, kustos i predavač, Predrag Momčilović, Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko.

.

Razgovor moderira Jelena Grujičić.

.

.

Tribinu organizuje UG Klara i Rosa u okviru projekta 7,83 Hz koji je podržan kroz program “Aktivne zajednice” TRAG fondacije.

.

Skica za mural: Jelena Grujičić.

.

#AKTIVNEZAJEDNICE

.

 

SR