RADIO PLAC: ÖKO(H)ARCOK / NAGYVÁROSBAN

Karina Nađ razgovara sa gostima o održivosti, životnoj sredini, budućnosti. Kako zamišljamo budućnost… ili kako će ljudi opstati… Kakve su svakodnevne rutine koje radimo za budućnost naše planete i za šta se borimo? Odgovaramo na pitanje „Kako to radite?“.Tema: ekologija u velikom gradu. Sagovornici: Nagy Ingrid i Cina Niccollo.

.

Ponedeljak 03. januar 2022, / Radio Plac / 16:00

.

Repriza: Četvrtak 06. januar 2022, 19h Radio Plac.

.

Emisija je na mađarskom jeziku.

.

.
Radio Plac műsorának elkészülését a "Rekonstrukcija" belgrádi női alap támogatta.
.
HU