ERASMUS – Rezultati projekta PACT – POLITICAL ACTIVISM & CRITICAL THINKING

Projekat „PACT – POLITICAL ACTIVISM & CRITICAL THINKING“, međunarodni je projekat finansiran kroz Erazmus+ program. Projekat je realizovan od septembra 2020. do septembra 2022. godine.

.

 

Nosilac projekta bila je Akademie für Poltische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen (Austrija).

Partneri na projektu: Mosaic politismos & dimiourgikotita (Grčka), LUETEC (Italija), Within Europe EV (Nemačka) i UG Klara i Rosa (Srbija).

 

Jedan od najvećih problema sa kojim se ljudi u Evropi suočavaju poslednjih godina je radikalizacija, koja je rezultat sve manjeg učešća Evropljana u političkom životu, medijske manipulacije i nepostojanja kritičkog mišljenja. Ovaj projekat imao je za cilj razvijanje metodologija i alata kojima se može razviti politički aktivizam, kritičko mišljenje i učešće u javnom životu kod različitih društvenih grupa. Tokom projekta razvijen je set radionica, priručnik i istraživački članak koji se bavi analizom društveno-političkog stanja kao i primera dobrih praksi u pet država koje predstavljaju organizacije međunarodnog konzorcijuma.

.

 

Više informacija o projektu moguće je dobiti ovde.

.

Besplatan edukativan materijal na pet jezika ( DE, GR, SR, IT , ENG)   moguće je preuzeti ovde.

.

 

Tim Klare i Rose, ukoliko postoji potreba, organizuje radionice za razvoj političkog aktivizma i kritičkog mišljenja za različite društvene i starosne grupe. Više informacija se može dobiti kontaktiranjem na adresu: klarairosa@gmail.com .

.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

.

                                                 

HU